28 czerwca 2016 Nationalmssociety.org podaje:
http://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/News/Gut-Bacteria-Differ-in-People-with-MS-and-May-Resp

Naukowcy z Harvardu wykazali znaczne różnice między bakteriami jelitowymi osób chorujących na stwardnienie rozsiane a bakteriami osób zdrowych.

Badanie to przyczyniło się do coraz większej liczby dowodów ewentualnego wpływem bakterii jelitowych na aktywność układu odpornościowego. Potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, czy zmiany we florze bakteryjnej odgrywają rolę w aktywności stwardnienia rozsianego lub czy stwardnienie rozsiane jest konsekwencją zmian we florze bakteryjnej.

The National MS Society finansuje kompleksowe badania oraz analizy bakterii jelitowych u osób z stwardnieniem rozsianym w celu określenia czynników, które mogą pomóc w rozwój probiotycznych strategii zatrzymania progresji stwardnienia rozsianego.

Howard L. Weiner

Zespół (DRS. Sushrut Jangi Howard L. Weiner i współpracownicy z Uniwersytetu Harvarda Brigham & Women Hospital w Bostonie) opublikował wyniki w Nature Communications (publikacja internetowa z dnia 28 czerwca 2016).

Tło badania: Istota stwardnienia rozsianego polega na ataku komórek układu odpornościowego na mózg i rdzeń kręgowy. W jelicie cienkim i grubym znajduje się największa ilość narządów immunologicznych u ssaków, w tym u ludzi. Każdy z nas posiada biliony "komensalnych" bakterii żyjących w naszych wnętrznościach. Większość tych bakterii jest nieszkodliwa, tak długo, jak pozostają one w ścianie wewnętrznej jelit. Odgrywają one kluczową rolę w naszej normalnej fizjologii a badania sugerują, że mają one kluczowe znaczenie w tworzeniu i utrzymaniu równowagi immunologicznej przez cząsteczki które uwalniają.

Badanie: Naukowcy wykorzystali zaawansowane narzędzia genetyczne w celu zbadania bakterii jelitowych ( "mikrobiomu – flory bakteryjnej") w próbkach kału od 60 osób ze stwardnieniem rozsianym i 43 osób bez stwardnienia rozsianego. W grupie osób ze stwardnieniem rozsianym 32 osoby były "leczone", to znaczy, że otrzymywały interferon lub octan glatirameru przez okres co najmniej sześć miesięcy a kolejne 28 osób nie było "leczonych", co oznacza, że nigdy nie przyjmowały żadnych leków na SM, takich jak steroidy, interferon lub octan glatirameru ani nie wykonywano wobec nich inne zabiegów leczniczych.

Wyniki wykazały różnice między bakteriami jelitowymi u ludzi ze stwardnieniem rozsianym i u osób zdrowych. Różnice te skorelowane są z różnicami w aktywności genów związanych z główną ścieżką związaną z aktywnością układu odpornościowego w stwardnieniu rozsianym.

Kolejne kroki: Badanie dodaje coraz więcej dowodów na wpływ bakterii jelitowych na aktywność układu odpornościowego. Potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia jakie to dokładnie bakterie, oraz czy zmiany ilościowe we florze bakteryjnej jelita odgrywają rolę w aktywności stwardnienia rozsianego lub są jej konsekwencją.

⇐ powrót do stwardnienie rozsiane