15 sierpień 2016 Sarcoidosisnews.com podaje:
http://sarcoidosisnews.com/2016/08/15/sarcoidosis-metabolite-analysis-aberrant-transmethylation-gut-microbiota/

Pacjenci z sarkoidozą wykazują nietypową przemianę materii i transmetylowane białka, jak również zaburzenia mikroflory bakteryjnej jelit, według naukowców z Wayne State University School of Medicine i współpracowników, którzy porównywali metabolity znalezione u chorych na sarkoidozę z wynikami osób zdrowych.

Badanie metabolizmu i nieprawidłowej bioenergetyki, transmetylowanych białek i mikroflory jelit w sarkoidozie może doprowadzić do opracowania nowych leków przeciw sarkoidozie.

Sarkoidoza jest chorobą o nieznanej przyczynie, która objawia się różnymi objawami w zależności od zajętego narządu. Jest to choroba zapalna, która charakteryzuje się obecnością aktywowanych makrofagów i ekspansji komórek T i komórek B, które przyczyniają się do tworzenia się ziarniniaków, co ostatecznie wpływa na czynność narządu. Sugeruje to, że u pacjentów z sarkoidozą dochodzi do trwałej aktywacji szlaków zapalnych.

Metabolity i produkty końcowe komórkowych procesów metabolicznych, są uważane za ostateczną odpowiedź organizmu.

Analizowano profile metaboliczne pacjentów z sarkoidozą, przy użyciu techniki zwanej spektroskopia 1H-NMR, i porównano je do profili zdrowych osób.

Wynik tej analizy ujawnił, że stężenie metabolitów - takich jak 3-hydroksymaślan, acetylooctan, karnityna, cystyna, homocysteina, pirogronian N-tlenku trimetyloaminy - były znacząco wyższe u pacjentów z sarkoidozą. Ponadto, badacze stwierdzili, że bursztynian czyli metabolit pośredni cyklu Krebsa, był znacznie zmniejszony u chorych na sarkoidozę.

Dane wykazały również nieprawidłową florę bakteryjną jelit, jak również ilość metabolitów związanych z podwyższonym poziomem zapalenia pochodzącym z metabolizmu bakterii.

Chociaż konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć dokładnie, w jaki sposób zmodyfikowane metabolity uczestniczą w wytworzeniu stanu zapalnego i rozwoju sarkoidozy, naukowcy uważają, że badanie metabolizmu flory bakteryjnej jelit może stać się kluczowym narzędziem uzyskania lepszego wglądu w podstawy tej choroby.

⇐ powrót do sarkoidoza