1. Administratorem strony jest firma PureLab Marek Skoczylas mająca siedzibę na ulicy Reformackiej 6, 35-026 Rzeszów.

2. Serwis internetowy - witryna znajdująca się pod adresem URL - www.immunomodulin.pl

3. Wszystkie prawa zastrzeżone! Żadna część tego serwisu nie może być udostępniana, reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie. Tyczy się to wszelkich dostępnych środków komunikacji i przekazu informacji. W szczególności form elektronicznych, mechanicznych, fotokopii lub innych sposobów bez uprzedniej potwierdzonej pisemnej zgody Administratora.

4. Administrator nie zezwala na komercyjne użycie treści zawartych w tym Serwisie, treść nie może być użyta w celach handlowych.

5. Informacje zawarte w tym Serwisie, są zamieszczone tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i mają służyć czytającemu wyłącznie do poszerzenia wiedzy na temat potencjalnych czynników powodujących choroby autoimmunologiczne.

6. Informacje zawarte w tym Serwisie nie są namową do zaprzestania obecnego procesu leczenia czy podjęcia leczenia jakąkolwiek inną metodą. Zawartość tego Serwisu nie może być także interpretowana jako porada medyczna.

7. Serwis nie może być traktowany jako źródło wiedzy wiążącej specjalistycznej czy naukowej o jakiejkolwiek tematyce. Informacje uzyskane podczas korzystania z Serwisu nie mają charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora bądź osób działających na jego zlecenie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

8. Administrator nie udziela porad o charakterze porad medycznych oraz nie prowadzi przyjęć w związku z protokołem DLS. Wszystkie informacje udostępniane na stronie, telefonicznie czy e-mailowo mają charakter niezobowiązującej porady niemedycznej.

9. Protokół DLS jest planem dietetycznym w formie książki elektronicznej. Celem wdrożenia w życie protokołu DLS jest usprawnienie pracy jelit.

10. Immunomodulin to ziołowy suplement diety Immunomodulin który wykazuje inne działanie fizjologiczne.

11. Trzecia faza protokołu DLS czyli stabilizacja, nie jest objęta umową sprzedaży. Warunkiem koniecznym otrzymania trzeciej fazy protokołu jest wydanie opinii w formie VIDEO na temat przebiegu prowadzenia dwóch pierwszych faz protokołu DLS. Opinia musi być zaakceptowana do publikacji przez Administratora serwisu.