1. Administratorem strony jest firma PureLab Marek Skoczylas mająca siedzibę na ulicy Reformackiej 6, 35-026 Rzeszów. NIP: 7941731389 - REGON: 180300314

2. Serwis internetowy - witryna znajdująca się pod adresem URL - www.immunomodulin.pl

3. Wszystkie prawa zastrzeżone! Żadna część tego serwisu nie może być udostępniana, reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie. Tyczy się to wszelkich dostępnych środków komunikacji i przekazu informacji. W szczególności form elektronicznych, mechanicznych, fotokopii lub innych sposobów bez uprzedniej potwierdzonej pisemnej zgody Administratora.

4. Administrator nie zezwala na komercyjne użycie treści zawartych w tym Serwisie, treść nie może być użyta w celach handlowych.

5. Informacje zawarte w tym Serwisie, są zamieszczone tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i mają służyć czytającemu wyłącznie do poszerzenia wiedzy na temat potencjalnych czynników powodujących choroby autoimmunologiczne.

6. Informacje zawarte w tym Serwisie nie są namową do zaprzestania obecnego procesu leczenia czy podjęcia leczenia jakąkolwiek inną metodą. Zawartość tego Serwisu nie może być także interpretowana jako porada medyczna.

7. Serwis nie może być traktowany jako źródło wiedzy wiążącej specjalistycznej czy naukowej o jakiejkolwiek tematyce. Informacje uzyskane podczas korzystania z Serwisu nie mają charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora bądź osób działających na jego zlecenie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Administrator oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności treści materiału do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z materiału. Osoba kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu działa na własną odpowiedzialność.

8. Administrator nie udziela porad o charakterze porad medycznych oraz nie prowadzi przyjęć w związku z protokołem DLS. Wszystkie informacje udostępniane na stronie, telefonicznie czy e-mailowo mają charakter niezobowiązującej porady niemedycznej.

9. Protokół DLS jest planem dietetycznym w formie książki elektronicznej. Celem wdrożenia w życie protokołu DLS jest wpływ na florę bakteryjną jelit.

10. Administrator na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych wiarygodnych przeprowadzonych zgodnie z metodologią Evidence Based Medicine badań w stosunku do protokołu DLS potwierdzających jest skuteczność na dowolnej płaszczyźnie ludzkiego organizmu lub wpływ na florę bakteryjną jelit. Przypuszczalny wpływ na florę bakteryjna jelit o którym mowa z punkcie numer 9 wynika z przypuszczeń wynikających z analiz innych badań naukowych.

11. Zgodnie z definicją podaną w art. 3 ust. 3 pkt. 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) Administrator oświadcza, że Immunomodulin to ziołowy suplement diety który wykazuje inne działanie fizjologiczne.

12. Administrator nie udziela gwarancji na uzyskanie jakiegokolwiek efektu po zastosowaniu się do protokołu DLS.

13. Opinie osób trzecich na temat protokołu DLS nie dają gwarancji powtórzenia oraz odtworzenia określonego efektu u innej osoby.

14. Administrator na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych wiarygodnych przeprowadzonych zgodnie z metodologią Evidence Based Medicine badań w stosunku do protokołu DLS potwierdzających jest skuteczność na dowolnej płaszczyźnie ludzkiego organizmu.

15. Trzecia faza protokołu DLS czyli stabilizacja, nie jest objęta umową sprzedaży. Warunkiem koniecznym otrzymania trzeciej fazy protokołu jest wydanie opinii w formie VIDEO na temat przebiegu prowadzenia dwóch pierwszych faz protokołu DLS. Opinia musi być zaakceptowana do publikacji przez Administratora serwisu. Szczegółowe warunki udostępnienia III fazy protokołu DLS znajdują się tutaj: sprawdź warunki udostępnienia III fazy protokołu DLS

16. W przypadku dokonywania zwrotów - możliwy jest zwrot preparatu, nie jest możliwy zwrot protokołu DLS który ma formę ebooka. W przypadku zwrotu preparatu Immunomodulin kupujący otrzyma połowę wpłaconej kwoty. Protokół DLS stanowi połowę wartości zamówienia.