Oto czynniki wpływające na zaburzenie flory bakteryjnej jelit (dysbiozę) i powstanie chorób autoimmunologicznych

Wiemy już, że wg. najnowszych zaburzenie flory bakteryjnej jest ściśle powiązane z chorobami autoimmunologicznymi. Dysbioza jest czynnikiem spustowym powstawania L-form bakterii którym przypisuje się bezpośredni wpływ na rozwój choroby. Co zatem powoduje zaburzenia flory bakteryjnej?

Choroby autoimmunologiczne słusznie nazywa się chorobami cywilizacyjnymi. Zaburzenia flory bakteryjnej jelit są powodem w 70% chemii dodawanej do pożywienia (konserwantów) oraz antybiotyków i leków oddziałujących na florę bakteryjną, w 20 % diety powodującej zakwaszenie organizmu i w 10% czynników otaczającego środowiska takich jak chemia w kosmetykach (konserwanty kosmetyczne).

Konserwanty w żywności

Konserwanty w żywności mają za zadanie hamować wzrost bakterii rozkładających substancje odżywcze. Niestety żywność zawierająca konserwanty po przedostaniu się do jelita wywołuje ten sam efektu we florze bakteryjnej jelit co w konserwowanej żywności. Konserwanty zaburzając czynności życiowe bakterii w jelitach doprowadzają do dysbiozy i zmiany struktury flory bakteryjnej, co wg. najnowszych badań jest powodem chorób autoimmunologicznych.

czytaj więcej

Antybiotyki i leki

Regularnie stosowane antybiotyki i niektóre leki na nadciśnienie czy choroby psychiczne mają bardzo mocny i negatywny wpływ na strukturę flory bakteryjnej jelit. Mimo oczywistych korzyści jakie niesie za sobą stosowanie tych leków są one obarczone skutkami ubocznymi, a z punktu widzenia chorób autoimmunologicznych najgorszym skutkiem ubocznym jest wpływ owych leków na bakterie w jelicie.

czytaj więcej

Zakwaszenie organizmu

Współczesna dieta obfitująca w cukry głównie w glukozę powoduje drastyczne obniżenie pH organizmu z normalnego ph ok. 7,35 do wartości od 4 do 5. Obniżenie pH czyli zakwaszenie organizmu oraz nadmiar cukrów prostych sprzyja rozrostowi gatunków bakterii które żywią się węglowodanami (cukrami) dzięki czemu skutecznie wypierają one inne pożyteczne bakterie z flory bakteryjnej jelit.

czytaj więcej

Hormony i antybiotyki w mięsie

Hormony oraz antybiotyki zawarte w mięsie szczególnie drobiowym niosą ze sobą ryzyko powikłań ze strony układu pokarmowego w postaci zaburzenia flory bakteryjnej jelit. Rola antybiotyków została już opisana, dlatego w niniejszym poście skupimy się na negatywnym wpływie hormonów zawartych w mięsie zwierzęcym na skład flory bakteryjnej jelit i wpływ na rozwój a w szczególności zaostrzenie stanu chorób autoimmunologicznych.

czytaj więcej

Fluor oraz chlor w wodzie pitnej

Fluor jest sztucznie dodawany do wody pitnej od lat 50 tych ubiegłego wieku. Zasadność dodawania fluoru do wody tłumaczyło się i wciąż tłumaczy potrzebą zmniejszenia ilości i częstości występowania próchnicy u dzieci. Fluor wywiera destrukcyjne działanie na florę bakteryjna jelit. Zmniejsza ilość szczepów bakterii z gatunku Enterococcus i Bacillus, oraz zwiększą drastycznie poziom chorobotwórczych bakterii Staphylococcus. Fluor jest także pospolitą trutką na szczury.

czytaj więcej

Pestydycy, herbicydy

Udowodniono zależność częstości występowania chorób autoimmunologicznych od nasilenia zastosowania pestycydów - na przykładzie stwardnienia rozsianego. Działanie pestycydów zaburzą samoregulację flory bakteryjnej jelit. Dodatkowo pestycydy są jedną z toksyn powodujących zespół nieszczelnych jelit. Oznacza to, iż jelita mogą "przepuszczać" bakterie do krwioobiegu a z krwią do dowolnej tkanki.

czytaj więcej

Chemia w kosmetykach i detergentach

Kosmetyki podobnie jak żywność, zawierają konserwanty zwiększające ich trwałość w czasie. Ponieważ jednak używane są głównie wraz z wodą łatwo przedostają się przez skórę do organizmu. Detergenty do mycia naczyń z kolei to największy zbiór chemikaliów w domu. Niewłaściwie wypłukane naczynia powodują przeniesienie wszystkich tych związków do jelit. Doświadczalne badania w kierunku wykrywania detergentów na "już umytych" naczyniach dowiodło ich ciągłej obecności na naczyniach w 67% przypadków naczyń "już umytych".

czytaj więcej