L formy bakterii są odpowiedzialne za powstanie chorób autoimmunologicznych

Aby zrozumieć wpływ L-form bakterii na powstanie chorób autoimmunologicznych należy najpierw zrozumieć mechanizm ich powstania. Powstają one z bakterii każdego gatunku, są mniejsze od wirusów i są pozbawione ściany komórkowej. Leki, antybiotyki które oddziałują na ścianę komórkową nie są w stanie zniszczyć kolonii L-form bakterii, mało tego - znaczna grupa antybiotyków w tym penicylina generuje ich powstanie. Jedynym znanym mi sposobem walki z L-formami bakterii jest szok osmotyczny.

L-formy bakterii są rodzajem przetrwalników które to mają za zadania "ocalić" gatunek bakterii które w danym momencie są zagrożone całkowitą eliminacją z flory bakteryjnej. Do takich sytuacji dochodzi gdy np. podajemy pacjentowi antybiotyk na określony gatunek bakterii. Masowe obumieranie bakterii jest sygnałem spustowym do wytwarzania L-form w celu ochrony gatunku.

Podstawowe informacje o L-formach bakterii:

L-formy bakterii pozbawione są ściany komórkowej, dzięki czemu są odporne na antybiotyki - są tak małe, że wnikają w makrofagi, czyli komórki systemu immunologicznego które są skierowane do walki z obcymi patogenami w naszym organizmie.

czytaj więcej

Jak pozbyć się L-form bakterii:

Brak ściany komórkowej jest zarazem siłą i słabością L-form bakterii. Odporność na antybiotyki pozwala im bytować dosłownie w każdej tkance organizmu. Jednak brak ściany komórkowej powoduje, że są one bardzo czułe na zmianę ciśnienia osmotycznego wokół nich - można jest skutecznie niszczyć poprzez szok osmotyczny.

czytaj więcej