Protokoły wyprzedane, wznowienie sprzedaży nastąpi po pojawieniu się nowej partii preparatu.