Fluor - i jego wpływ na florę bakteryjną

Fluoryzacja wody - to proces sztucznego zawyżania stężenia fluoru w wodzie w celu zmniejszenia częstości występowania próchnicy u dzieci. Pomimo wątpliwej zasadności stosowania fluoru wciąż dodaje się go do wody pitnej. Podobna ilość badań przeczy tej tezie co ją potwierdza. Można zatem przyjąć że z naukowego punktu widzenia korzyści z fluoryzacji wody nie istnieją, ponieważ tyle samo badań opowiada się za co przeciw fluoryzacji. Fluor posiada bakteriostatyczne działanie, poprzez hamowanie enzymów bakteryjnych niezbędnych do ich procesów życiowych. 

fluoryzacja

Jednak proces hamującego oddziaływania na bakterie nie jest wybiórczy. Podobnie jak w jamie ustnej, tak i w jelitach ujawnia się działanie na bakterie. W stosunku do jelitowej flory bakteryjnej udowodniono ponad szelką wątpliwość, że fluor posiada destrukcyjne działanie, powodując zmianę struktury flory i jej ilość.

W badaniu wykonanym na jedwabnikach (Bombyx mori) zbadano wpływ fluoru na mikroflorę jelit. W wyniku zastosowania fluorowanej wody, we florze jelotiwej zmniejszyła się ilość bakterii z gatunku Enterococcus i Bacillus, łączyło się to także ze zwiększeniem się ilości bakterii z gatunku Staphylococcus.

Fluor niszczy równowagę mikroflory w jelitach zmieniając różnorodność bakterii oraz ich całkowitą ilość.Uwaga, mimo posiadania własnych prac na powyższy temat w celu uwiarygodnienia informacji przekazujemy linki do źródeł zewnętrznych które potwierdzają powyższe teorie.

O destrukcyjnym wpływie fluoru na florę bakteryjną przeczytasz tutaj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26710611

https://happyoligo.com/related-topics/what-damages-the-gut-flora-balance/