Dziedziczenie w chorobach autoimmunologicznych i czynniki środowiskowe

O większości chorób autoimmunologicznych, można przeczytać, iż jednym z wielu czynników mających w pływ na jej powstanie są "pewne bliżej nie określone" czynniki genetyczne oraz czynniki środowiskowe.

Zapominamy jednak, że genetyka to nie tylko dziedziczenie koloru włosów, tendencji do otyłości, koloru oczu, grupy krwi, postury fizycznej, wyglądu nosa i twarzy czy tendencji do łysienia androgennego.

Drugą często poruszaną kwestią są czynniki środowiskowe, jako czynniki wyzwalające i inicjujące chorobę, często u osób predysponowanych genetycznie. Co genetyka i czynniki środowiskowe mają wspólnego z florą bakteryjną?


Badania prowadzone nad mikrobiomem i jego składem u rodziców oraz ich dzieci udowadniają, że skład flory bakteryjnej jest dziedziczony podobnie jak grupa krwi czy zdolności intelektualne. Wpływ na skład flory bakteryjnej determinowany jest przez peptydy przeciwbakteryjne których skład, poziom oraz różnorodność u rodziców i dzieci jest niemal, że identyczna.

Peptydy przeciwbakteryjne, poprzez swoją kontrolę nad mikrobiomem jelita wpływają jej skład, oraz strukturę.

Jeżeli zatem dzieci odziedziczą po rodzicach ten sam panel peptydów przeciwbakteryjnych, oznacza to, że w wieku dojrzałym ich flora bakteryjna będzie kopią flory bakteryjnej rodziców. Tyczy się to także "czynników środowiskowych" - w postaci tej samej żywności z tego samego źródła którą spożywa się w jednym domu, tych samych nawyków dietetycznych...

"W badania na obszarze Wielkiej Brytanii, USA i Izraela, analizowano bakterie jelitowe 977 bliźniąt poprzez analizę zawartość bakterii w ich kale. Okazało się, że składniki mikrobiomu są dziedziczne. Co ciekawe, grupy bakterii, które są dziedziczne są te, które zostały uprzednio związane z chorobą, zespół odkrył. "To może mogą być jednym z mechanizmów dziedziczenia chorób genetycznych"


Uwaga, mimo posiadania własnych prac na powyższy temat w celu uwiarygodnienia informacji przekazujemy linki do źródeł zewnętrznych które potwierdzają powyższe teorie.

O dziedziczeniu flory bakteryjnej przeczytasz tutaj:

https://www.newscientist.com/article/dn26519-composition-of-your-gut-bacteria-may-be-inherited/