W jaki sposób dysbioza powoduje powstanie L-form bakterii

Aby zrozumieć sposób tworzenia się L-form bakterii w naszym organizmie z powody dysbiozy jelitowej, należy w dwóch zdaniach wytłumaczyć najpierw czym jest dysbioza. 

Dysbioza - jest brakiem równowagi mikrobiologicznej np. w jelitach najczęsciej w zakresie określonych gatunków bakterii. W wyniku dysbiozy ilości batkterii określonych szczepów znacznie się zmniejszają a ilości bakterii konkurencyjnych szczepów zwiększają się. 

Poziom dysbiozy może być różny, przy wielu niekorzystnych czynnikach (głównie spożywczych) może dojść do skrajnego wyniszczenia określonych szczepów bakterii w wyniku czego przechodzą one w postać L-formy które są rodzajem przetrwalników z którego odtwarzany jest szczep pierwotny w przypadku ustąpienia niekorzystnych dla tych bakterii warunków bytowania. Miejscem bytowania przetrwalników bakterii w postaci L-form początkowo są makrofagi.