16 maj 2016 Asm.org podaje:
http://www.asm.org/index.php/asm-journal-tipsheets/88-news-room/journal-tipsheets/8507-specific-bacterial-species-may-initiate-maintain-crohn-s

Pediatryczni pacjenci z nowo rozpoznaną chorobą Crohna mają znacząco różne poziomy niektórych rodzajów bakterii w przewodzie pokarmowym niż zdrowa grupa kontrolna w tej samej kategorii wiekowej napisał Journal of Clinical Microbiology. Prace mogą ostatecznie doprowadzić do wprowadzenia metody leczenia z udziałem manipulacji strukturą bakterii jelitowych.

Badania były wynikiem wieloletnich badań nad chorobami układu pokarmowego, gdzie szczególny nacisk kładło się na rolę bakterii śluzowych związany ze stanami zapalnymi, mówi Hazel M. Mitchell z University of New South Wales, Sydney, Australia.

"Celowo wybraliśmy do badań dzieci z nowo rozpoznaną chorobą Crohna, ponieważ myśleliśmy, że to zwiększy nasze szanse na wykrycie gatunków, które mogą być zaangażowane w inicjowanie choroby Crohna," mówi, zauważając, że czynniki zakłócające i wykazujące wpływ na florę jelitową - takie jak antybiotyki, alkohol, palenie tytoniu zapewne są mnie prawdopodobne i obecne u dzieci niż u dorosłych.

Profesor Hazel M. Mitchell

Szczególnie interesujące jest stwierdzenie, że jedna grupa bakterii, znanych jako Proteobacteria, był obecna na wyższym poziomie w łagodnych przypadkach w porównaniu z umiarkowaną i ciężką postacią choroby. Badanie sugeruje, że grupa tych bakterii może odgrywać rolę w inicjacji choroby", mówi Mitchell. To odkrycie jest zgodne z ostatnimi badaniami wykazującymi, że bakterie z rodziny Proteobacteria, w tym E. coli i Campylobacter concisus może odgrywać ważną rolę w inicjowaniu choroby Crohna ", mówi Mitchell.

Badania badające dysbiozę (równowagę populacji mikrobiologicznej w jelicie) u dorosłych pacjentów z chorobą Crohna były niespójne. To doprowadziło Mitchell'a i jej kolegów do prowadzenia badania bieżącego u dzieci z nowo rozpoznaną chorobą Crohna. Te wyniki potwierdzają teorię, że choroba Crohna jest związana z brakiem równowagi mikroflory przewodu pokarmowego mówi Mitchell. Bakterie związane z chorobą, w tym C. concisus mogą inicjować infekcję, mówi.

⇐ powrót do choroba Leśniowskiego-Crohna