Leczenie pasożytami jelitowymi polega na umyślnym zarażeniu chorego na chorobę autoimmunologiczną pasożytami jelitowymi takimi jak włosogłówka lub glista ludzka. W przypadku wykorzystania tej techniki leczenia pełną remisję zaobserwowano u 36% chorych co skłoniło uczonych do przeanalizowania zasadności stosowania leczenia pasożytami jelitowymi oraz znalezienia przyczyny ich skuteczności w leczeniu tych chorób.

Póki co dwa skuteczne gatunki pasożytów jelitowych w leczeniu chorób autoimmunologicznych to włosogłówka i glista ludzka. Doświadczenia te rzucają światło na bakteryjne pochodzenie chorób autoimmunologicznych, ponieważ jeden i drugi pasożyt odżywia się głównie resztkami pokarmowymi jelita oraz bakteriami.

pasozyty-jelitowe

Oznacza to, iż gatunki bakterii którymi odżywiają się powyższe pasożyty jelitowe mają pośredni lub bezpośredni wpływ na powstanie chorób autoimmunologicznych, ponieważ drastyczne zmniejszenie ich liczebności powoduje ustąpienie objawów choroby.

Badania genetyczne interleukiny genów (geny IL) pokazuje, że robaki były główną siłą selekcjonowania podzbioru ludzkich genów. Innymi słowy, robaki ukształtowały ewolucyjnie co najmniej części ludzkiego układu immunologicznego, szczególnie genów odpowiedzialnych za chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę trzewną i stanowi kolejny dowód na to, że brak pasożytów, w szczególności robaków zaburza florę bakteryjną jelit szczególnie w uprzemysłowionych krajach w ostatnim wieku.


Uwaga, mimo posiadania własnych prac na powyższy temat w celu uwiarygodnienia informacji przekazujemy linki do źródeł zewnętrznych które potwierdzają powyższe teorie.

O leczeniu chorób autoimmunologicznych za pomocą pasożytów jelitowych przeczytasz tutaj:

https://en.wikipedia.org/wiki/Helminthic_therapy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4403024/
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-015-0074-3
http://www.healthline.com/health/crohns-disease/hook-worms

⇐ powrót do poprzedniej strony (dowody chorób)