Bakterioterapia fekalna, czyli przeszczep bakterii osoby zdrowie do jelita osoby chorej

Dowód na wpływ bakterii w rozwoju dwóch kolejnych chorób autoimmunologicznych czyli choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Bakterioterapia fekalna – nowatorska metoda leczenia chorób autoimmunologicznych takich jak choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy stwardnienie rozsiane. Bakterioterapia fekalna jest rodzajem leczenia które polega na przeszczepieniu bakterii z kału od osoby zdrowej do osoby która choruje na chorobę autoimmunologiczną. Zabieg ma na celu u osoby chorej przywrócenie naturalnych struktur flory bakteryjnej jelita poprzez wprowadzenie flory bakteryjnej osoby zdrowej za pomocą kapsułki albo wlewu doodbytniczego.


bakterioterapia-fekalna

Jeżeli zatem przeszczepienie kału osoby zdrowej do jelita osoby chorej powoduje znaczące ustąpienie objawów chorób autoimmunologicznych staje się oczywistym, że bakterie mają bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie i trwanie chorób autoimmunologicznych.


Uwaga, mimo posiadania własnych prac na powyższy temat w celu uwiarygodnienia informacji przekazujemy linki do źródeł zewnętrznych które potwierdzają powyższe teorie.

O bakterioterapii fekalnej i chorobach autoimmunologicznych przeczytasz tutaj:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fecal_microbiota_transplant

⇒ czytaj o tym jak pasożyty jelitowe leczą choroby autoimmunologiczne

⇐ powrót do poprzedniej strony (dowody chorób)