L-formy bakterii przyczyną chorób autoimmunologicznych

Przeczytaj o badaniach dowodzących zależności miedzy bakteriami i chorobami autoimmunologicznymi

W chorobach autoimmunologicznych takich jak:

- reumatoidalne zapalenie stawów
- stwardnienie rozsiane
- toczeń
- wrzodziejące zapalenie jelita grubego
- choroba Leśniowskiego-Crohna
sarkoidoza

Udowodniono występowanie dysbiozy jelit, czyli zaburzenia struktury flory bakteryjnej jelit. Dysbioza jest główna przyczyną powstania L-form bakterii które to zgodnie z opinią licznych naukowców  i moją są powodem chorób autoimmunologicznych.

Powyżej znajdziesz najnowsze badania przeprowadzone przez światowe autorytety w dziedzinie chorób autoimmunologicznych tłumaczące rolę bakterii w powstaniu tych chorób. Powszechnie od 2015 roku wszystkie z przeprowadzonych badań z zakresu przyczyn chorób autoimmunologicznych mówią jednym głosem - dysbioza bakteryjna jelit jest ściśle związana z chorobami autoimmunologicznymi.

Uwaga! Wykonaj w najbliższym laboratorium diagnostycznym pośredni test dysbiozy aby upewnić się jaki jest stan Twojej flory bakteryjnej jelit

Opinia Pana Andrzeja - reumatoidalne zapalenie stawów.

Czytaj dokumentację medyczną Pana Andrzeja tutaj:

›› sprawdź dokumentacje medyczną cz.1
›› sprawdź dokumentacje medyczną cz.2

Opinia Pan Łukasza - stwardnienie rozsiane

Czytaj dokumentację medyczną Pana Łukasza tutaj

›› sprawdź dokumentacje medyczną

Opinia Pani Anny - stwardnienie rozsiane

Czytaj więcej opinii


SEKCJA 1 - BADANIA

W tym dziele przekonasz się o bakteryjnej etiologii chorób autoimmunologicznych oraz poznasz najnowsze badania największych autorytetów tych zagadnień ze świata. Co najważniejsze, wszystkie te badania dowodzą udziału flory bakteryjnej w powstaniu chorób autoimmunologicznych w każdej chorobie z osobna.

Z powodu gwałtownego rozwoju  technik medycyny genetycznej i molekularno-biologicznej w ostatnich kilku latach dokonał się przełom w dziedzinie możliwości badania składu flory bakteryjnej jelit. Obecnie techniki te umożliwiają porównywanie 46 milionów sekwencji genomów spośród biliona bakterii żyjących w jelicie.

poznaj najnowsze badania na temat wpływu bakterii na powstanie chorób autoimmunologicznych


SEKCJA 2 - DOWODY

Choroby autoimmunologiczne mają cech wiele wspólnych cech takich jak na przykład niedobór witaminy D, obecność specyficznych przeciwciał we krwi, brak czynnika sprawczego czy prowokowanie objawów przez leki.

Bakteryjna przyczyna łączy w całość i tłumaczy wszystkie dotychczasowe objawy wspólne.

⇒ przeczytaj dowody wskazujące na bakteryjną przyczynę chorób autoimmunologicznych


SEKCJA 3 - PRZYCZYNY

Wiemy już, że wg. najnowszych badań przyczyną chorób autoimmunologicznych jest zaburzenie flory bakteryjnej jelit. Co w takim razie powoduje powoduje zmianę naszej flory bakteryjnej w jelitach? W tym dziale znajdziesz opis wpływu chemii dodawanej do pożywienia oraz innych czynników na bakterie bytujące w jelicie.

⇒ przeczytaj jak chemia z pożywienia niszczy bakterie w jelitach


SEKCJA 4 - HISTORIA MOJEJ REMISJI 

Poznaj moją historię związaną z choroba autoimmunologiczną, udostępniam badania laboratoryjne, a także dowody, iż od 2013 roku powtarzam jednogłośnie, iż to L-formy są przyczyną chorób autoimmunologicznych, oraz opracowałem autorską metodę DLS do walki z L-formami bakterii.

⇒ przeczytaj historię mojej remisji